Tarieven

Voorgesprek                         Gratis

Kennismaking                     Gratis

Intake                                  € 85,-

Individuele afspraak            € 70,-

Boksend Opvoeden traject   € 425,-

Een individuele afspraak duurt in principe 45 minuten, voor de intake wordt een uur gereserveerd. In het tarief is verslaglegging, voorbereiding en gebruik van materialen inbegrepen. Tevens behoort de tijd die gebruikt wordt voor telefoongesprekken, e-mailverkeer en overleg met ouder(s), school en/of gemeente eveneens tot het tarief. Niet inbegrepen zijn gesprekken met leerkrachten op locatie of observaties van uw kind in de klas.

 

Annuleren / verzetten afspraak

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd of verzet. Wanneer dit niet het geval is, zullen de kosten alsnog in rekening worden gebracht, in geval van een traject via de Jeugdwet zullen de kosten op u zelf worden verhaald.

De algemene voorwaarden van toepassing op overeenkomsten tussen KidzKootz en cliënten kunt u hier downloaden. Voor de privacyverklaring van de praktijk kunt u hier terecht.

  

Vergoedingsmogelijkheden

Sinds 2015 is de vergoeding van de jeugdzorg overgeheveld van zorgverzekeraars naar de gemeenten. Elke gemeente hanteert een eigen procedure en werkwijze. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een traject vanuit de Jeugdwet kunt u contact opnemen met het sociale team van uw gemeente. Ook kunt u terecht met een verwijzing van bijvoorbeeld uw huisarts. Voor meer informatie kunt u terecht bij  het sociaal wijkteam of gebiedsteam van uw gemeente.

 

KidzKootz heeft als zorgaanbieder een contract met:

Regio Centraal Gelderland: Gemeente Zevenaar

Sociaal Domein Achterhoek: Gemeente Montferland

In enkele gevallen wordt er in overleg met de gemeente gekozen voor vergoeding vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB). Hiervoor is het noodzakelijk dat er een zorgovereenkomst wordt ingevuld, deze en meer informatie is te vinden via: https://www.svb.nl/nl/pgb .

Wachtlijst: momenteel is er geen wachtlijst, het inplannen van een eerste afspraak kan meestal al binnen 10 werkdagen.