Individuele ondersteuning

Praten mét kinderen,
niet over kinderen

  

Voor wie?

Ondersteuning voor kinderen & jongeren die om welke reden dan ook ergens tegenaan lopen of niet lekker in hun vel zitten. Tijdens het traject gaat het niet zozeer om de oorzaak van het probleem, maar om uit te zoeken wat er nodig is om verder te kunnen. Het is oplossingsgericht waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden & kansen van het kind zelf. Wat heeft het kind nodig om verder op weg te helpen, wat werkt wel in plaats van wat er niet werkt? 

  

Het traject

Tijdens een voorgesprek/kennismaking gaan we laagdrempelig in gesprek over uw zorgvraag en kijken we of en welke ondersteuning KidzKootz kan bieden. Wanneer gekozen wordt voor  een ondersteuningstraject starten we met een uitgebreide intake. Tijdens het intakegesprek wordt gezamenlijk met ouder(s) en kind het behandelplan opgesteld.

Tijdens de intake gebruikt KidzKootz een speciaal ontwikkelde tool voor kinderen waarbij gekeken wordt naar 6 dimensies vanuit de Positieve Gezondheid. Met behulp van de tool wordt inzichtelijk gemaakt waar positieve en aandachtsgebieden liggen ervaren vanuit het kind zelf. Aan het einde van het traject wordt deze meting nogmaals gedaan om te kijken óf, en zo ja; waar groei is ontstaan.

Vervolgens kijken we naar de zorgen die spelen en welke behoefte er is aan ondersteuning. Tevens maken we afspraken over de verwachte inzet van de ondersteuning en spreken af aan welke doelen gewerkt zal worden. Middels een logboek houdt KidzKootz bij welke gespreksonderwerpen en interventies aan bod moeten komen en kan tijdens een evaluatiemoment gekeken worden naar de voortgang van de gestelde doelen. Tijdens de laatste afspraak komt wederom de ouder(s) mee, zodat we samen met ouder & kind kunnen terugkijken op het traject; welke groei is gemaakt en wat is er eventueel nog nodig?  

       

Bij hulpvragen op het gebied van

 

* Onzekerheid, zelfvertrouwen, faalangst/stress

* Laag zelfbeeld, negatieve gedachten

* Sociale ontwikkeling

* Reguleren van emoties

* Scheiding, ziekte, verlies

* Overgang middelbare school

* ASS & AD(H)D

KvK-nummer: 63063514   

BTW Nummer: NL001456268B10

Tel: 06-22132214

KidzKootz

Coaching & Training

  • Facebook Clean Grey