PGB begeleiding

'Ik ben niet anders,
ik denk alleen anders'
  

Voor wie?

Begeleiding voor kinderen & jongeren met een Autisme verwante stoornis, zoals een pervasieve ontwikkelingsstoornis (o.a. Autisme, Asperger, PDD-NOS), maar ook bijvoorbeeld MCDD, ADHD en ODD. Daarnaast vallen kinderen & jongeren met angststoornissen, verstandelijke en lichamelijke  beperkingen zoals Down Syndroom binnen de doelgroep. Uitgangspunt is om de zorg af te stemmen op de hulpvraag van de cliënt en diens ouder(s)/verzorger(s).

  

Doelgericht werken

Thema's voor begeleiding kunnen zijn: Sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, plannen & organiseren, emotieregulatie, invulling geven aan dagelijks leven, gezonde levensstijl, zelfverzorging, zelfredzaamheid, kennis en inzicht in diagnose, hulp bij voorlichting op school, begeleiding in sport ...

 

Thuisbegeleiding

Veel ouders kiezen voor PGB begeleiding aan huis.  De begeleiding vindt buiten schooltijden plaats. Begeleiding zal zorgen voor ontlasting van het gezin en wordt er in een veilige thuissituatie aan doelen en de ontwikkeling van het kind of de jongere gewerkt.

 

Begeleiding buiten huis

Het is ook mogelijk om juist niet vanuit de thuissituatie te werken, dan bespreken we de wensen en mogelijkheden. Wat in elk geval mogelijk is, is om de begeleiding vanuit mijn eigen praktijk te bieden. Het mooie aan deze locatie is dat de ruimte gelegen is binnen Sportcentrum Aerofitt Didam. Dit zorgt voor extra mogelijkheden op het gebied van gezondheid, zoals beweging, voeding, motivatie, afreageren van boosheid, omgaan met emoties, doorzettingsvermogen, ontspanningsoefeningen, plezier in sporten te ontdekken, gezonde levensstijl ontwikkelen, etc.

 

Tarief

Begeleiding van kinderen  kan in sommige gevallen betaald worden vanuit het PGB of vanuit de WMO/Jeugdwet. Om te weten of uw kind in aanmerking komt voor een dergelijke vergoeding kunt u contact opnemen met KidzKootz of informeren via het sociaal team van uw gemeente.

Kindercoach Zevenaar Gezondheidscoach

Begeleiding op school

KidzKootz biedt de mogelijkheid om kinderen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO te begeleiden. De begeleiding is gericht op het gedrag en/of het houden van toezicht, niet op de cognitieve ontwikkeling. Begeleiding kan er voor zorgen dat leerlingen met een stoornis langer in het reguliere onderwijs kunnen meekomen. PGB begeleiding binnen het onderwijs is altijd in overleg met de school, aangezien scholen verplicht zijn Passend Onderwijs te bieden en hiervoor zelf zorgarrangementen hebben voor moeten samenstellen. Wanneer scholen niet (voldoende) kunnen voorzien in het Passend Onderwijs voor een kind, kan KidzKootz mogelijk ondersteuning & begeleiding bieden.